"Професійна підтримка – це процес допомоги у пізнанні і використанні власного освітнього, професійного і психологічного потенціалу задля досягнення оптимального рівня самозадоволення і водночас суспільної користі." Ґленис Уотт – керівник відділу Європейської Комісії

Історія

ДОЦНТТ та ІТУМ - перший у Дніпропетровській області комунальній заклад, у якому в 1992 році у зв’язку з новими економічними потребами суспільства, викликаними переходом України на ринкову економіку, був створений гурток «Прикладної економіки», з метою надання учням можливості розібратися в основних поняттях мікро , макро і міжнародної економіки.
З використанням обчислювальної техніки, комп’ютерних програм, роздаткового матеріалу і настільних ділових ігор учням розкривається зміст складних економічних понять і суспільних проблем.
Теоретичні свідчення супроводжуються прикладами з реального життя, особливе значення у викладанні матеріалу надається економічному положенню в Україні. На практичних заняттях використовуються розроблені керівником гуртка методичні рекомендації та тести для контрольної перевірки отриманих знань з усіх дисциплін курсу.
З 1995 року в гуртках «Прикладна економіка» було підготовлено 12 членів МАН (секція економіки), призерів обласних та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.
Зараз до курсу прикладна економіка додані розроблені дисципліни з маркетингу та логістики. Учні не тільки вивчають теорію, але й починають усвідомлювати свою роль громадянина, виробника та споживача.
Велику увагу в гуртку надається підвищенню культурного рівня вихованців та морально-естетичним якостям. Постійно ведеться робота по профорієнтації, тому більша частина випускників гуртка вибирають у майбутньому економічні спеціальності.
Члени гуртка приймають активну участь у масових заходах ДОЦНТТ та ІТУМ Найкращі випускники отримують свідоцтва по закінченню курсу «Прикладна економіка».
Історія розвитку гуртка «Основи психології»
Гурток «Основи психолоії» розпочав діяльністть у ДОЦНТТ та ІТУМ з 2007 року, коли була набрана лише одна група дітей молодшого шкільного віку, з метою надання учням можливості розвивати психічні просцеси, такі як мислення, уява, пам'ять, сприйняття. 
Вже у 2008 році кількість груп збільшилась до 4 груп, де вік дітей складав від 6 до 13 років. А у 2009 - 2010 навчальному році кількість зросла до 5 груп. Вихованці на заняттях не тільки займаються практичними вправами з розвитку психічних процесів, але їм надаються також й теоретичні знання з області науки психології.
З використанням роздаткового матеріалу, анкет, тестів та рольових ігор гуртківцям розкривається зміст складних психологічних понять і суспільних проблем. Наприкаад, навички ефективного спілкування та адекватне сприйняття своєї поведінки та поведінки інших людей.
Гурток «Основи психології» спрямований як на колективну роботу, так й на індивідуальну роботу з гуртківціями, де надається дітям психологічна бесіда або консультація з питань, які їх турбують. З-за допомогою таких бесід діти навчаються вирішувати свої проблеми, розуміти не тільки себе, але й оточуючих їх людей.
Теоретичні та практичні свідчення супроводжуються прикладами з реального життя, особливе значення на заняттях надається розгляду агресивної поведінки дітей. На практичних занаяттях використовуються тести та вправи на зняття агресії у дітей мололшого шкільного та підліткового віку. 
За період роботи гуртка проведені дослідження з вивчення рівня тривожності у дітей підліткового віку та зформування більш адекватної самооцінки на основі зворотнього зв’язку.
Велику увагу в гуртку надається підвищенню культурного рівня вихованців та морально-естетичним якостям. Постійно ведеться робота по профорієнтації, тому деякі вихованці замислюються у майбутньому отримати такі спеціальності, як психолог або психотерапевт.
Керівник гуртка «Основи психології» приймає участь в масових заходах у ДОЦНТТ та ІТУМ, де надаються розроблені методичні рекомендації з області психології для викладачів шкіл, керівників гуртків, методистів. За її участю був проведений семінар у вигляді відкритого заняття для викладачів шкіл за темою: «Вивчення психологічних особливостей, їх формування та розвиток навичків читання».
Валентина Миколаївна брала участь у проведені семінару керівників гуртків позашкільних навчальних закладів та шкіл області з темою: «Психологічні особливості агресивної поведінки дітей та підлітків», а також у   семінарі для методистів за темою: «Суб’єктивна та об’єктивна значимість інформації при проведені профорієнтаційної роботи з дітьми та підлітками», обласному семінарі керівників комп’ютерних гуртків позашкільних навчальних закладів та загально-освітніх закладів області на тему: «Психологія спілкування вчителя та учнів (перша зустріч)», обласному семінарі для методистів позашкільних навчальних закладів на тему: «Психологічні бар”єри при спілкуванні», практичному занятті для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників технічних гуртків позашкільних навчальних закладів на тему: «Розвиток креативності за допомогою спілкування».
2 коментарі:

  1. Цікаво, вдало, повчально, потрібно. А тепер додайте про воз'єднання цих двох талановитих педагогів і їх гуртків в Шкільний клуб підприємництва. Чи клуб буде працювати паралельно з економічним і психологічним гуртками?

    ВідповістиВидалити
  2. Запросіть мене на цю історичну подію - возз'єднання двох чудових гуртків у шкільний клуб підприємництва. З повагою, Світлана Вікторівна.

    ВідповістиВидалити