"Професійна підтримка – це процес допомоги у пізнанні і використанні власного освітнього, професійного і психологічного потенціалу задля досягнення оптимального рівня самозадоволення і водночас суспільної користі." Ґленис Уотт – керівник відділу Європейської Комісії

Статут

СТАТУТ КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 2

«КРОК ДО УСПІХУ»

1. Загальні положення

1.1. Шкільний клуб «Шкільна академія підприємництва 2» є добровільним об`єднанням гуртківців Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді, який спрямований на отриманні знань  молоді з розвитку підприємницької діяльності.

Адреса клубу: м Дніпропетровськ,  вул. Ульянова, 4,. т ел.. +380567452075

e-mail: dneprocntt@ukr.net

http://ocntt.dp.ua

1.2. Діяльність  клубу будується на принципах:

-  доброзичливість та повага один до одного;

- толерантність;

- креативність;

- активність.

1.3. Членами клубу можуть бути учні ДОЦНТТ та ІТУМ підліткового та юнацького віку, що виконують статут клубу та беруть участь у роботі клуба.

1.4. Робочими мовами є : українська та російська.

2. Мета і завдання:

2.1.Виконування поставлених завдань.

2.2.Формування вміння і навичок відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей членів клубу.

2.3.Шкільний клуб підприємництва ставить такі завдання:

- розвиток лідерських якостей;

- розвиток ефективного спілкування;

- розвиток мотиваційної сфери;

- розвиток творчого мислення;

- поглиблення надання знань з області економіки та їх застосування на практиці.

3. Напрямки діяльності клубу підприємців:

 3.1. Профорієнтаційна робота.

 3.2. Зустрічі  з бізнесменами та підприємцями міста.

 3.3. Знайомство з роботою банківської системи.

 3.4. Розвиток впевненості в собі та досягнення мети.

4. Форми роботи клубу:

 4.1. Інформаційний блок з області економіки та психології.

 4.2. Анкетування та тестування членів клубу. 

 4.3. Проведення тренінгових занять.

 4.4. Масові заходи.

 4.4. Ярмарки, виставки, змагання.

5. Структура і керівництво:

 5.1.Загальні збори - вищий орган діяльності клубу.  На загальних зборах затверджують статут, емблему, обирають девіз та напрямки діяльності.

 5.2. Правочинними загальні збори є тоді, коли на засіданні присутні більше половини учасників клубу.

 5.3 .Керівним органом  є Рада клубу, яка обирається на Загальних зборах. Також обирається президент Клубу, який очолює Раду клубу. . Рада здійснює координацію діяльності членів клубу підприємців .

6. Членство:

 6.1. Членами шкільного клубу підприємництва є учасники,  які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків та сприяють розвитку Клубу.

 6.2. Питання про прийом до членів шкільного клубу підприємництва розглядається на загальних зборах учасників клубу.

 6.3. Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом шкільного клубу підприємництва .

 

7. Права та обов’язки членів клубу:

7.1. вступ на добровільній основі.

7.2. Обов’язкове дотримання Статуту.

7.3. Члени клубу підприємнців мають право:

-  вступити до клубу за власним бажанням та письмовою  заявою;

- вносити власні пропозиції щодо роботи клубу;

- отримувати інформацію щодо діяльності клубу;

- презентувати результати, як індивідуальної діяльності, так і результати командної роботи;

- отримувати заохочувальні нагороди чи призи;

- за власним бажанням виходити з членства клубу;

7.4. Члени клубу підприємців зобов’язані:

- виконувати рішення загальних зборів;

- прймати активну участь у виконанні завдань;

- дотримуватись принципів та правил  Клубу.

8. Регламент роботи клубу підприємців:

 8.1. Робота клубу проводиться кожного понеділка, щосереди, щосуботи.  

 8.2. Під час літніх канікул клуб не працює, тому цей період не вноситься до плану.

9. Порядок внесення змін до статуту:

  Зміни та доповнення до Статуту клубу затверджуються на  загальних зборах більшістю голосів членів клубу.

10. Припинення роботи клубу.

Рішення про припинення роботи клубу приймається більшістю голосів учасників проекту на загальних зборах.

 

 

 

1 коментар:

  1. Ваш юридичний документ прекрасний! Працюйте, вдосконалюйтесь і перемагайте!!! З повагою, Світлана Вікторівна.

    ВідповістиВидалити